วีระศักดิ์ แสงดี

วีระศักดิ์ แสงดี ชื่อเล่น เป็ด เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.. 2509 เริ่มต้นเป็นผู้กำกับมิสิควิดีโอ และมีผลงานให้เป็นที่รู้จักในเพลง จัมโบ้แมมโบ้ ของไวตามินเอ ที่โด่งดังในปี 2541 และมีผลงานกำกับอื่นๆ

พร้อมกับหลายๆรางวัล ก่อนจะมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สั้น ที่บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิล์ม จำกัด

ผลงานภาพยนตร์

ปี(..)

ชื่อผลงาน

ประเภท

ตำแหน่ง

นักแสดงนำ

ผลิตโดย

รางวัล

หมายเหตุ

ผู้กำกับ

ผู้เขียนบท

ควบคุมการผลิต

2562

อีบัวแล้งน้ำ

ภาพยนตร์สั้น

ใช่

ใช่

ใช่ (ไม่มีเครดิต)

วิศัลย์ศยา ภคศุภกุล, เฉลิมพร สวัสดิ์สุข

บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิลม์ จำกัด

 

Web Film

2562

แว่ว

ภาพยนตร์สั้น

ใช่

ใช่

ใช่ (ไม่มีเครดิต)

โมฬีวรรณ พันธรักษ์, Robin Schroeter

บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิลม์ จำกัด

 

Web Film

2561

วน

ภาพยนตร์สั้น

ใช่

ใช่

ใช่ (ไม่มีเครดิต)

พีรพล สุขโพธิ์เพชร, อนุสรณ์ โพธิ์ทอง

บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิลม์ จำกัด

 

Web Film

2561

อีขี้คุก

ภาพยนตร์สั้น

ใช่

ใช่

ใช่ (ไม่มีเครดิต)

กระโต่ย กรรณิการ์ นามวิชา

บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิลม์ จำกัด

 

Web Film

2561

ไอ้ขี้คุก

ภาพยนตร์สั้น

ใช่

ใช่

ใช่ (ไม่มีเครดิต)

เชฟเคณฑ์ วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์, เชฟลิซ่า ดอว์สัน

บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิลม์ จำกัด

 

Web Film

2560

สวยสังหาร

ภาพยนตร์สั้น

ใช่

ใช่

ใช่ (ไม่มีเครดิต)

อดิเรก วัฎลีลา, ลัลนารัศม์ พรพุทธิชัย

บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิลม์ จำกัด

 

Web Film

 

Brighter Than Yesterday

ภาพยนตร์สั้น

ใช่

ใช่

ใช่ (ไม่มีเครดิต)

กมลสรวง อัตราณุเคราะ, ชยณัฐ แจ่มใส

บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิลม์ จำกัด

 

Web Film

 

แสงดาวที่รือเสาะ

ภาพยนตร์สั้น

ใช่

ใช่

ใช่ (ไม่มีเครดิต)

อาภาศิริ นิติพน, ศุภชัย เกิดสุวรรณ

บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิลม์ จำกัด